Loading


GOŁDAP. W minionym tygodniu w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyły się dwie lekcje dla klas drugich gimnazjum na temat przemocy. Uczniowie poznali pojęcie, rodzaje, odmiany i kierunki przemocy, następnie obejrzeli film na podstawie sztuki teatralnej pt. „Oni”. Po projekcji odpowiedzieli na kilka pytań związanych z filmem oraz zapoznali się z przyczynami i skutkami przemocy. Młodzież została szczególnie uwrażliwiona na to, by nie być obojętnym na akty i przejawy przemocy w swoim otoczeniu i zawsze na nie reagować, gdyż może to pomóc ofiarom i zapobiec przykrym skutkom tego zjawiska.

BP w Gołdapi