Loading
 

GOŁDAP. 19 października odbyła się w Gołdapi dwunasta w tym roku akcja krwiodawcza. Organizatorem jak zawsze było Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Pracownicy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarejestrowali 17 dawców, którzy oddali łącznie 7650 ml krwi. To był również 128 litr krwi oddany przez gołdapskich krwiodawców w tym roku.

Podczas akcji można było porozmawiać z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi na temat odpowiedzialnego oddawania krwi oraz zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom.