Loading


GOŁDAP. Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych odbył się dziś w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi. Impreza już po raz piętnasty organizowana została przez WTZ w Gołdapi. W przeglądzie wzięło udział 10 zespołów reprezentujących WTZ z Sokółki, Rynku, Ełku, Sejn, Mikołajek, Filipowa, Kętrzyna, Giżycka, Gołdapi i Ostródy.

Trzyosobowe jury zdecydowało, że na pierwsze miejsce zapracowały WTZ z Ostródy (przedstawienie pt. „Szatnia”), drugie miejsce przypadło WTZ z Mikołajek (przedstawienie pt. „Harmonia”), zaś trzecie WTZ z Gołdapi (przedstawienie pt. „Już nie zapomnisz mnie - czyli czar wspomnień”.

Dzisiejszy przegląd był drugim dniem dwudniowego XII Zlotu do Krainy Łowców Przygód na Przegląd Małych Form Teatralnych Gołdap 2017. Wczoraj w ciągu dnia uczestnicy zlotu brali udział w różnych warsztatach dla osób niepełnosprawnych, a wieczorem odbyła się dyskoteka. Była też pogadanka dla opiekunów grup.