Loading


GOŁDAP. Od połowy września w powiecie gołdapskim z wizytą przebywali pracownicy socjalni z gminy Gori w Gruzji. Wizyta odbyła się w ramach realizacji wspólnego projektu pn. „Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)”. Przewiduje on realizację dwóch wizyt, równolegle w gminie Raciechowice i w powiecie gołdapskim. Polegają one na odbyciu 10-dniowych praktyk, które nasi gości odbywali w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Praktyki służą zapoznaniu się i przetestowaniu sprawdzonych w Polsce metod pracy z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi, w tym osobami starszymi. Pozwalają na poznanie m.in. charakteru i metodyki zajęć edukacyjnych, fizjoterapeutycznych, wsparcia psychologicznego, działań integrujących. Ideą nie jest wyłącznie obserwacja pracy, ale czynny w niej udział poprzez pomoc w realizacji poszczególnych zajęć oraz inicjowanie i prowadzenie autorskich warsztatów. Pracownicy socjalni z Gruzji mieli również okazję zapoznać się z pracą innych jednostek z terenu powiatu tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Marzenia, Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi. Ponadto w wolnym czasie goście zwiedzali nasz region, poznając jego walory krajobrazowe i atrakcje turystyczne.

Pobyt w Polsce przyczynił się do nawiązania kontaktów pracowników ww. placówek z pracownikami z gminy Gori, co z pewnością będzie wykorzystywane w kolejnych działaniach projektowych i zapewne będzie procentować trwałą wymianą wiedzy, konsultacji oraz doświadczeń. W tym tygodniu w ramach projektu planowana jest rewizyta grupy doradczej z terenu powiatu gołdapskiego w celu wsparcia w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy w animowaniu oraz realizacji zadań edukacyjnych.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 

Dodaj komentarz

Zanim dodasz komentarz, przeczytaj regulamin.
Złote zasady dobrego komentowania:
  • Komentarz powinien dotyczyć treści artykułu.
  • Komentarz nie musi być długi. Wystarczy, że napiszesz kilka szczerych, przemyślanych zdań.
  • Dobry komentarz powinien być konkretny. Komentarz typu „Super", „Extra" jest komentarzem, z którego nic nie wynika. Jest miły, ale nie zawiera konkretów. Jest ogólnym wrażeniem, ale nic nie wnosi do dyskusji.
  • Nic tak nie motywuje jak pochwała. Każdy ma swoje atuty, które warto docenić. Gdy chwalisz, wskaż konkretnie, co nam się podoba. To dodaje otuchy, a jednocześnie jest cenną wskazówką i pomocą w dalszej pracy.
  • Nie bój się pisać, że coś ci się nie podoba. Konstruktywna krytyka jest bardzo pomocna. Trzeba jednak trzymać się pewnych zasad. Dobry krytyczny komentarz to taki, w którym nie krytykujemy osób, tylko ich pracę.Krytykując czyjąś pracę nie ulegaj emocjom, nie używaj obraźliwych słów i zwrotów.
  • Przestrzegaj regulaminu dodawania komentarzy, bądź zawsze kulturalny – to podstawa.
  • Pisz takie komentarze, jakie sam chciałbyś otrzymywać!