Loading

GOŁDAP. W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego opublikowana została dziś uchwała rady miejskiej z 30 maja br. dotycząca zmiany nazwy ulicy Henryka Mereckiego. Oznacza to, że za 14 dni nazwa tej ulicy zmieni się na Franciszka Mereckiego.

Nazwę tę zaproponowali sami mieszkańcy ulicy. Mimo sprzeciwu urzędników miejskich, większość radnych zagłosowała zgodnie z ich wolą.

 

 

 

logowanie