Loading

GOŁDAP. 24 lipca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla I w Gołdapi. Zorganizowane zostało w związku ze złożonym przez mieszkańców wnioskiem w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej znajdującej się na Osiedlu I.

Starosta Andrzej Ciołek na samym wstępie zobrazował działania, jakie zostały podjęte w tej sprawie i jakie istnieją możliwości co do realizacji wniosku. Podkreślił, że monity składane przez mieszkańców od 2015 roku wskazują na potrzebę remontu tej drogi tak samo, jak 90% dróg w całym naszym powiecie. W ramach rozmów z burmistrzem Gołdapi wypracowano wspólnie stanowisko co do wykonania w tym roku kilku inwestycji na drogach powiatowych, ale zdaje sobie sprawę, że wszystkich oczekiwań nie jest w stanie spełnić. Poinformował, że w sprawie remontu drogi na Osiedlu I jest deklaracja burmistrza i radnych miejskich do współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 50 % wkładu własnego. Pozostaje jednak drugie 50%, które ma zabezpieczyć rada powiatu i na ten temat starosta będzie rozmawiał z radnymi na najbliższej sesji. Starosta podkreślił, że na temat stanu dróg powiatowych wielokrotnie rozmawiano w różnych kręgach, w tym parlamentarnych. Nieustannie wskazując na potrzebę stworzenia systemu finansowania dróg powiatowych, ponieważ obecny jest daleko niewystarczający.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie. W wyniku dyskusji przyjęto, że jeszcze raz zostanie przeanalizowany i na nowo oszacowany koszt realizacji inwestycji oraz koszt wykonania dokumentacji projektowej. Ewentualne zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu zależeć będzie od decyzji rady powiatu. W ramach bieżącego utrzymania droga będzie remontowana w miarę możliwości posiadanych przez ZDP w Gołdapi.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 

 

logowanie