Loading

GOŁDAP. Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zaprasza dzieci w wieku do 13 lat z terenu powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz edukacja bezpiecznych zachowań na wodach i terenach przywodnych poprzez prace plastyczne.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ilustracji zgodnie z nazwą konkursu. Technika prac jest dowolna (z wyłączeniem używania materiałów sypkich i odpadających), format A4. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać do 13 sierpnia na jeden z adresów:

  • Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi, ul. Mazurska 33, 19-500 Gołdap
  • Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

Oceny prac dokona komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 sierpnia.

 

 

 

logowanie