Loading

GMINA GOŁDAP. Trwa przebudowa drogi z Kośmidr do Rostka. Umowa zawarta przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Olecku z gminą Gołdap przewiduje zakończenie prac najpóźniej w połowie października br. Przebudowa polega m.in. na poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni do 5,5 metra w Rostku i 5 metrów na pozostałym odcinku, położeniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu kanalizacji deszczowej praz budowie chodnika w Rostku.

Gmina planowała przeznaczyć na wykonanie robót nieco ponad 3,5 miliona zł. W ogłoszonym przetargu swoje oferty złożyły 4 firmy, proponując ceny od 3.001.159,55zł do 4.223.179,91zł oraz dodatkowo 60-miesieczną gwarancję i skrócenie terminu realizacji o 15 dni w stosunku do oczekiwanego przez gminę. Wybrana został najtańsza oferta.

Całość inwestycji (projekt, roboty, nadzór) będzie kosztować łącznie nieco ponad 3,5 miliona złotych, z czego ze środków zewnętrznych będzie pochodzić 2,3 miliona złotych.

 

 

 

logowanie