Loading


KRAJ/GOŁDAP. Na stronie MSWiA została opublikowana lista projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach kolejnej edycji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. Dofinansowanych zostanie 12 projektów z województwa warmińsko-mazurskiego na łączną kwotę 535.308,64zł (13% wszystkich środków).

Kolejne pieniądze trafią wkrótce m.in. do powiatu gołdapskiego. Starostwo Powiatowe w Gołdapi otrzyma dotacje na realizację aż dwóch projektów:

  • „DOM - Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom etap II” - to kontynuacja projektu realizowanego już w ubiegłym roku przez starostwo i Komendę Powiatową Policji w Gołdapi.
    wnioskowana wysokość dotacji: 48.680zł (cel szczegółowy nr 1a „Dzielnicowy”)
  • „Razem pod parasolem prawa” - to projekt przygotowany przez starostwo i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Skierowany ma być do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim dzieci narażonych na różnego rodzaju przemoc. W planie jest m.in. organizacja różnego rodzaju zawodów sportowych, warsztatów, pogadanek, konferencji. Bardzo ciekawym pomysłem są „skrzynki zaufania”, które pojawić się mają w szkołach. Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe (w tym nauczyciele) będą mogli do nich wrzucać anonimowo swoje listy, w których będą mogli poruszyć sprawy, których w inny sposób boją się lub nie chcą poruszać. Treść tych listów będzie potem trafiała do analizy do odpowiednich służb i instytucji. Projekt będzie realizowany od momentu otrzymania środków do końca bieżącego roku.
    wnioskowana wysokość dotacji: 58.770zł (cel szczegółowy nr 2 „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży”)

Wojewodowie przekazali w tym roku do MSWiA 231 lokalnych projektów profilaktycznych. Po ocenie merytorycznej i uwzględnieniu budżetowych ram programu aż 99 z nich (blisko 43%) otrzyma wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4.999.962 zł. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. W ramach poprzedniej procedury dofinansowania w 2016 roku MSWiA udzieliło wsparcia dla 52 najlepszych inicjatyw z spośród 141 propozycji wojewódzkich.

 

 

logowanie