Loading


GOŁDAP. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, które mogą poprawić estetykę naszego miasta. Dlatego też w odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców, różnych organizacji i grup społecznych, a także wnioski radnych (m.in. wniosek radnego Piotra Wasilewskiego), Urząd Miejski kupił 16 sadzonek dębu szypułkowego. Zostały one posadzone dziś w parku w centrum miasta. Koszt sadzonek to 4.800zł (cena uzależniona jest od wielkości sadzonek).

Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

logowanie