GOŁDAP. W październiku ubiegłego roku ogłosiliśmy konkurs plastyczny pod hasłem „Pijemy gołdapską kranówkę” na plakat promujący poidełka zasilane wodą z gołdapskich wodociągów. Propozycję udziału skierowano do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Atrakcją konkursu były nie tylko nagrody dla zwycięzców, ale możliwość wywalczenia dla swojej szkoły lub przedszkola zainstalowania przez PWiK bezpłatnego poidełka na jej terenie, z którego mogliby korzystać wszyscy uczniowie.

Nie stawiano żadnych warunków, jeśli chodzi o rozmiary czy technikę wykonania prac. Należało jedynie dotrzymać terminu na dostarczenie prac - 23 grudnia 2016r. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, bo spośród ponad 70 prac malowanych pastelami, kredkami, flamastrami, kredkami świecowymi, wyklejanych różnego rodzaju materiałami, trzeba było wybrać tylko kilka. 13 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Ogółem do PWiK w Gołdapi wpłynęło 47 prac indywidualnych oraz 30 prac grupowych. Jedna praca indywidualna nie spełniła wymagań formalnych przewidzianych w regulaminie konkursu.

Zgodnie z pkt V.1. regulaminu, konkurs na najlepszą pracę grupową miał być rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z uwagi jednak na fakt, iż dodatkowo wpłynęły dwie prace, które ciężko było zakwalifikować do jednej z trzech grup, postanowiono o utworzeniu dodatkowej kategorii.

Nagrody, tj. poidełka zostały przyznane następującym placówkom:

 • przedszkola: Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia;
  opieka art.: Anna Jurczyk i Emilia Ginel
 • szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, klasa IV, grupa „Zielona Ekipa”;
  opieka art.: Iwona Malinowska-Januszkiewicz
 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne: Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, klasa IIIc;
  opieka art.: Iwona Małek
 • dodatkowa kategoria: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, Bursa Szkolna;
  opieka art.: U. Sielawa

Zgodnie z pkt V.1. regulaminu, konkurs na najlepszy plakat i hasło reklamowe miał być rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: grupy przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Nagrody indywidualne zostały przyznane następującym laureatom:

 • przedszkola:
  I miejsce – Nikola Czyżewska

  II miejsce – Nikola Trybuchowska

  III miejsce – Krzysztof Bogucki
 • szkoły podstawowe
  I miejsce – Oliwia Grotkowska

  II miejsce – Wiktoria Kołosza

  III miejsce – Hanna Tyszlak
 • gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
  I miejsce – Arkadiusz Karnauchow

  II miejsce – Izabela Waraksa

  III miejsce – Wiktoria Fiedorow
 • wyróżnienie:
  Julia Staniaszek

Uroczyste spotkanie z laureatami konkursu i ich opiekunami odbędzie się w Pijalni Wód Mineralnych przy ul. Promenada Zdrojowa. O terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailowo.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o. o.
organizator konkursu

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.