WARMIA I MAZURY/GOŁDAP. Cyfryzacja zasobów geodezyjnych naszego powiatu trwa od kilku lat. Teraz pojawiła się szansa na pełne ucyfrowienie, a to za sprawą możliwości aplikowania w konkursach.

Do projektu cyfryzacji zasobów geodezyjno-kartograficznych przystąpiło 21 podmiotów – powiatów i miast naszego województwa. Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybrał na lidera projektu powiat bartoszycki. Będzie on współpracował z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, działając tym samym na rzecz i w imieniu wszystkich 21 partnerów.

Do podpisania upoważnienia w powyższej kwestii doszło 9 marca 2016 r. w Olsztynie. Powiat gołdapski reprezentował starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Projekt zakłada m.in. modernizację ewidencji gruntów i budynków, ucyfrowienie zasobu geodezyjnego, co na pewno usprawni obsługę mieszkańców dzięki wprowadzeniu e-usług.

Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na listopad 2016 roku, a jego szacunkowa wartość dla naszego powiatu to prawie 1.200.000zł. Na wkład powiatu gołdapskiego złoży się praca urzędników. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

Magdalena Mackiewicz
Starostwo Powiatowe w Gołdapi

 

 


Wyszukiwarka

Loading