Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski wręczył dziś rozkaz o mianowaniu na stanowisko komendanta Placówki Straży Granicznej w Gołdapi majorowi SG Tomaszowi Makowskiemu. W spotkaniu uczestniczyli: naczelnik wydziału kadr i szkolenia W-MOSG, komendanci sąsiednich placówek SG w: Baniach Mazurskich i Dubeninkach oraz kadra placówki w Gołdapi.

Mjr SG Tomasz Makowski jest związany z mundurem od września 1991 roku, kiedy rozpoczął służbę przygotowawczą w Szkole Chorążych w Kętrzynie jako kadet. Rok później służył w Podlaskim Oddziale SG w wydziale łączności i informatyki (do końca 1992 roku). Następnie kontynuował doświadczenie zawodowe w tym pionie na południu Polski, w Sudeckim Oddziale SG. Na początku zajmował stanowisko młodszego asystenta, a od 2001 roku – po ukończeniu oficerskiego szkolenia w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - został kierownikiem stacji szyfrów, potem planowania i zaopatrzenia. Od lutego br. pełnił obowiązki komendanta PSG w Gołdapi.

 

 
Wyszukiwarka

Loading