Podczas sesji Rady Miejskiej radny Józef Wawrzyn poprosił o przedstawienie przez Urząd Miejski aktualnej sytuacji dotyczącej segregacji odpadów komunalnych. Oto treść udzielonej odpowiedzi.
Na dzień dzisiejszy w gminie Gołdap segreguje się:
  • plastiki: butelki typu PET, folie drobne, szkło, papier

W wyniku rozstrzygniętego przetargu gmina wydzierżawiła 124 pojemniki (odpowiednio oznakowane) oraz zleciłą opróżnianie pojemników raz w miesiącu. Utworzono 47 punktów zbiórki, w zależności od potrzeb w punkcie stoją dwa lub trzy pojemniki. Miesięczny koszt dzierżawy i zbiórki wynosi 5745,90 zł brutto.

2006
2007
2008
do 30-09
2009
papier i tektura
3,50
15,00
38,00
18,00
szkło
8,60
9,00
9,60
12,00
tworzywa sztuczne
1,40
2,00
1,78
6,00
metale
-
10,00
8,00
-
RAZEM
13,50
36,00
57,38
36,00
  • elektrośmieci

W porozumieniu z ElektroEko Organizacją Odzysku na terenie bazy „USTiWN J. Brzeziński" utworzono i zlecono prowadzenie autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Koszt prowadzenia punktu wynosi 2440zł miesięcznie (dzierżawa garażu, obsługa punktu przez osobę uprawnioną). Od sierpnia 2008 do września 2009 zebrano i przekazano wskazanym przez ElektroEko podmiotom 7250kg elektrośmieci. Do przekazania pozostało na dzień dzisiejszy około 2000kg. Elektrośmieci pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są nieodpłatnie.

  • przeterminowane leki

We wrześniu 2008 gmina podpisała umowę z „PHU Natura Marek Michałowski" z siedzibą Bydgoszczy na odbiór przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych. W ramach umowy zakupiono 5 pojemników, które ustawiono w aptekach na terenie gminy. Odbiór leków odbywa się na bieżąco na telefoniczne zgłoszenie aptek. Do dnia dzisiejszego zebrano 102,4kg leków, za zbiórkę których gmina zapłaciła 1024zł.

  • baterie

We wrześniu 2009 gmina podpisała umowę współpracy z organizacja odzysku Reba, w ramach której otrzymaliśmy 22 kartonowe pojemniki do zbiórki baterii. Pojemniki trafiły do szkół. odbiór zużytych baterii odbywa się na telefoniczne zgłoszenie i jest bezpłatny.

  • folie rolnicze

W porozumieniu z J. Brzezińskim jako wykonawcą tworzony jest punkt zbiórki folii rolniczych, sznurka i folii po nawozach. Zgodnie z wymaganiami ewentualnego odbiorcy musi powstać wiata zabezpieczająca przed opadami, folie muszą być bowiem suche. Koszt budowy wiaty i zbiórka folii rolniczych szacunkowo może kosztować około 25000 złotych w skali roku.

Ogółem w roku 2009 na segregację gmina wydatkuje około 100 tysięcy złotych. Zbiórka raz w miesiącu jest niewystarczająca, zwłaszcza na terenie miasta. Wskazane byłoby zwiększenie częstotliwości do 4 razy w miesiącu na terenie miasta, zaś na terenach wiejskich stałe monitorowanie zapełnienia i zbiórka na telefon. To propozycja współpracy z sołtysami. W 2010 roku podejmiemy próbę wprowadzenia systemu workowego na terenach domków jednorodzinnych na Osiedlu I i II, Pod Lasem, „Kościuszkowie"; proponowany termin odbioru - czwartki jarmarkowe. Segregację należy utrzymać do czasu uruchomienia zakładu utylizacji w Siedliskach k/Ełku i mającej powstać w Gołdapi stacji przeładunkowej. Problemem naszego województwa jest brak odbiorców, brak zakładów zajmujących się recyklingiem oraz duże odległości, a co za tym idzie duże koszty dostarczania śmieci na miejsce przetworzenia.

Wiesław Swatek
kierownik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych