Gołdap przed laty...

8 grudnia 1975 roku Gazeta Współczesna na swoich łamach opublikowała

Poznają piękno rodzinnego krajobrazu

Komisja Młodzieżowa i Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTT-K w Gołdapi od lat wykazują ożywioną działalność, szczególnie wśród młodzieży szkolnej. Na terenie miasta istnieją cztery szkolne koła PTT-K, skupiające około 200 członków. Jedną z najbardziej atrakcyjnych i godnych polecenia form działalności obu komisji jest bez wątpienia organizacja niedzielnego wypoczynku młodzieży. Co pewien czas organizowane są niedzielne rajdy piesze po Pojezierzu Suwalskim, w których często bierze udział również młodzież pracująca i dorośli, szczególnie nauczyciele.

Jest to forma działalności ze wszech miar godna pochwały, ponieważ z jednej strony zapewnia młodzieży możliwość aktywnego wypoczynku po tygodniu wytężonej pracy umysłowej, z drugiej zaś umożliwia jej dokładniejsze poznanie własnego środowiska przyrodniczego i ludzi w tym środowisku działających. Stwarza to również możliwość nawiązania wzajemnych kontaktów oraz zetkniecie się z pięknym, ale zanikającym już folklorem Suwalszczyzny.

Szlaki tych wędrówek prowadzą najczęściej przez Puszczę Romincką, dolinami rzek Pojezierza bądź też bezdrożami wokół jezior Suwalszczyzny. Zarówno walory terenowe, jak i sama forma są tak atrakcyjne, że nawet jesienna aura nie odstrasza młodzieży od uczestnictwa w imprezach. Znalazły one również aprobatę u rodziców tym bardziej, że tego typu turystyka jest tania i nie absorbuje zbyt wiele czasu.

W okresie wiosennym i letnim organizowane są również rajdy nocne, rozpoczynające się zwykle w sobotę wieczorem i kończące się w niedzielę rano. Najczęściej terenem tych nocnych eskapad są Szeskie Wzgórza, a ściślej biorąc Tatarska Góra, pięknie położona na południe od Gołdapi. Na szczycie pięknego, zalesionego wzgórza leży tu zarastające tundrową roślinnością jeziorko.

Ta forma nocnych rajdów stałą się również jedną z atrakcji turystycznych, organizowanych dla młodzieży obozów i kolonii, przebywających na terenie miasta w okresie wakacji. W roku bieżącym w 18 tego typu imprezach wzięło udział około 540 osób. Na rok przyszły obie komisje planują dalszy wzmożony rozwój tej działalności, co się wiąże z planowanym wzrostem ruchu turystycznego w mieście.

M. RATASIEWICZ


Materiał z posiadanych archiwów prasowych przygotowała Dorota Beata Grudnik-Cemborek