Gołdap przed laty...

9 września  1976 roku Gazeta Współczesna na swoich łamach opublikowała

W oczekiwaniu na zimę i... olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi jest jedyną w północnej części kraju, która rozpoczęła rok szkolny z dwiema sportowymi klasami narciarstwa nizinnego. Dziewczęta i chłopcy realizują program wychowania fizycznego w klasie piątej w wymiarze ośmiu, a uczniowie klasy szóstej – dziesięciu godzin tygodniowo. Nad młodymi biegaczami objął patronat Instytut Sportu AWF w Warszawie. Jego magistranci przeprowadzili sprawdziany wytrzymałości i ogólnej sprawności. We wrześniu, zimą i na wiosnę przyszłego roku zajęcia z młodzieżą będą prowadzić studenci AWF.Entuzjastą odrodzenia narciarstwa w ośrodkach nizinnych jest doc. dr hab. Zygmunt Kuraś. Gołdap może być takim ośrodkiem. Przed młodymi narciarzami otwarta jest droga na trasy olimpijskie. Opiekun klas narciarskich – mgr Jan Stechnij postuluje wprowadzenie „próby limanowskiej" w klasach II-IV i w jednym z oddziałów sześciolatków w przedszkolu. Może to będzie oryginalna próba gołdapska czy suwalska. Świadczą o tym propozycje wprowadzenia, oprócz nauki techniki narciarskiej, międzyszkolnej ligi narciarskiej, skoków i dwuboju klasycznego.
(mit)


Materiał z posiadanych archiwów prasowych przygotowała Dorota Beata Grudnik-Cemborek