Gołdap przed laty...

24 września  1976 roku Gazeta Współczesna na swoich łamach opublikowała

Gołdapska oświata w obliczu „dziesięciolatki"

Za osiem lat zakończy się w kraju wdrażanie dziesięcioletniej szkoły średniej. Już dziś przygotowujemy się do rekonstrukcji sieci szkół – mówi dyrektor miejsko-gminny szkół w Gołdapi – mgr Paweł Sulik. W strukturze zreformowanej szkoły będą zachowane placówki ośmio- sześcio- oraz 1-3 klasowe. Zleca się remonty i adaptacje budynków, by zapewnić optymalne warunki pracy.

Istotną sprawą jest wyrównanie poziomu szkół zbiorczych i punktów filiarnych. Troską nauczycieli jest śledzenie postępów swoich wychowanków także później, w szkołach wyżej zorganizowanych. Szczególną uwagę zwracają władze oświatowe na realizację nowych programów w klasach najmłodszych. Wymaga to udoskonalenia współpracy z „Domem Książki". W nauczaniu matematyki szkoła może posłużyć się wybranym podręcznikiem, cóż z tego, skoro księgarnia przydziela książki innego autora. Powtarzają się braki książek – ćwiczeń do języka polskiego.

Ważnym ogniwem w przygotowaniach do reformy jest dokształcanie nauczycieli pracujących. W mieście i gminie Gołdap studiują 44 osoby. Tylko w tym roku podjęło studia zaoczne siedmiu nauczycieli. Prawie co czwarty nauczyciel ma wyższe wykształcenie.

Liczą się inicjatywy szkół. Po raz pierwszy do szkoły podstawowej jako nadobowiązkowy wprowadzono język zachodnioeuropejski. W Szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika klasy starsze w br. szkolnym uczą się języka niemieckiego.

Kilkuletnie doświadczenie w rozwijaniu samorządności posiada Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi. W ciągu roku poszczególne klasy sprawują okresowo patronaty nad życiem szkoły, organizując czas wolny, ciekawe imprezy, konkursy, spotkania rekreacyjno – sportowe.

Spiętrzenie prac polowych powoduje pewne kłopoty w dowożeniu dzieci do Zbiorczej Szkoły Gminnej. Głównym sojusznikiem w dowożeniu jest PGR Gołdap, PKS uprościła formalności w zaopatrzeniu dojeżdżających w bilety, chociaż zdarzało się, ze przepełnione autobusy nie zabrały uczniów. Dowożenie zobowiązuje szkołę do pełnego rozwiązania spraw opiekuńczych, m.in. zapewnienie uczniom pełnowartościowych posiłków, racjonalnego wykorzystania czasu w oczekiwaniu na powrót do domu itp.

(mit)


Materiał z posiadanych archiwów prasowych przygotowała Dorota Beata Grudnik-Cemborek