27 maja w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się VI sesja Rady Gminy Dubeninki. Początek obrad o godzinie 9.30. Radni m.in. zatwierdzą (lub nie) taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów gminnych oraz ustalą dopłaty za wodę pobraną z wodociągów wiejskich.

Mosty w Stańczykach to elementy nieczynnej infrastruktury linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami. Należą do najwyższych w Polsce, ich wysokość sięga 36,5m. W okresie międzywojennym kursowały tu pociągi. Tory zostały jednak rozebrane w 1945 roku przez Armię Czerwoną.

W czasie dyskusji w Radzie Gminy nad studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki radni i inne osoby zgłaszały swoje uwagi, wymieniały się poglądami, jak gmina powinna wyglądać i jak się rozwijać. Wydawałoby się, że radnym i jej mieszkańcom zależy na dobrej przyszłości Dubeninek. Dlatego też zaskakującym jest fakt, że z publicznego zaproszenia Stowarzyszenia "Głos Puszczy Rominckiej" na spotkanie, podczas którego miano rozmawiać o tym, jak ożywić życie gminy, nikt poza członkami i sympatykami stowarzyszenia nie skorzystał.

Przy Stowarzyszeniu „Głos Puszczy Rominckiej" zawiązała się grupa, której zależy na podniesieniu znaczenia i wartości gminy Dubeninki. Zależy nam, by realizować konkretne przedsięwzięcia i inicjatywy, skierowane do mieszkańców gminy, jak i przyjezdnych, odwiedzających te strony. Chcemy, by ziemia ta stała się atrakcyjnym miejscem życia i wypoczynku, szeroko rozumianej rekreacji zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i w pozostałych miesiącach.

Tegoroczna Zbiórka Elektrośmieci i Baterii spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i instytucji. Do wyznaczonych w Dubeninkach i Żytkiejmach punktów przez kilka dni przywożono stare sprzęty: od wielkogabarytowych lodówek po małe elektroniczne zabawki. W wyniku akcji zebrano 280 sztuk sprzętu komputerowego i RTV, 70 sztuk sprzętu AGD oraz wiele innych elektrośmieci i baterii.

Wczoraj w Żytkiejmach odbyła się VIII edycja konkursu wiedzy pn. „Łamigłówki przyrodnicze". Jego organizatorem był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny składające się z uczniów klas I-III ze szkół podstawowych.

Przejrzyj swój strych i piwnicę. Pozbądź się elektrośmieci, zdaj zużyte baterie. W ramach akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Urząd Gminy w Dubeninkach organizują zbiórkę elektrośmieci i baterii.

Rada Gminy Dubeninki nie przyjęła wczoraj uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej Sylwii Werbel. Za głosowało 5 osób, przeciw 8, wstrzymały się dwie.

Radni gminy Dubeninki uznali wczoraj za zasadne większość złożonych uwag przez mieszkańców gminy i inne osoby zainteresowane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Głosowali nad 40 uwagami. Dotyczyło one przede wszystkim braku zgody na budowę elektrowni wiatrowych.

Radni gminy Dubeninki uznali dziś za zasadne większość złożonych uwag przez mieszkańców gminy i inne osoby zainteresowane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Dotyczyło one przede wszystkim braku zgody na budowę elektrowni wiatrowych.

31 marca o godz. 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach rozpocznie się V sesja Rady Gminy Dubeninki. Radni przyjmą uchwały m.in. dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 oraz w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki.

16 marca w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbyła się VI edycja konkursu o odznakę „Małego Strażnika Parku". W konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. W tym roku swoich przedstawicieli zgłosiło ich siedem.

Od kilku tygodni co jakiś czas pojawia się temat planowanych zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki, umożliwiających budowę na terenie gminy ferm wiatrowych. W ubiegłym tygodniu w Domu Kultury w Dubeninkach odbyło się spotkanie poświęcone temu tematowi.

11 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie miał miejsce finał wojewódzki konkursu dla gimnazjalistów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Drużyna z Gimnazjum w Dubeninkach z zajęła trzecie miejsce.

Elektrownie wiatrowe w gminie Dubeninki jeśli powstaną, to nie w najbliższych 2-3 latach. W chwili obecnej nie jest to jeszcze przesądzone, wszystko zależy od radnych gminy. O elektrowniach wiatrowych rozmawiamy z wójtem gminy Ryszardem Zielińskim.

Celina Witkowska przygotowała najsmaczniejsze pączki i wygrała dziś konkurs na „Domowe Wypieki karnawałowe" w kategorii "pączki". Jego organizatorem była świetlica wiejska w Linowie.

W Olsztynie przed Sądem Okręgowym odbyła się kolejna rozprawa wójta Dubeninek Ryszarda Zielińskiego. IPN zarzucił wójtowi złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

13 stycznia w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach odbył się etap parkowy X edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Przystąpiły do niego czteroosobowe drużyny z Dubeninek, Grabowa, Gołdapi i Żytkiejm, reprezentujące poszczególne gimnazja. Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę przyrodniczą i znajomość parków krajobrazowych Polski.

Zimą pomoc potrzebna jest nie tylko ludziom, ale i zwierzętom, czego dowodzi przypadek z Dubeninek. Podczas wspólnej służby funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Służby Leśnej nie przeszli obojętnie obok wycieńczonego z zimna i głodu łabędzia.

Wkrótce w Dubeninkach wydany zostanie pierwszy numer „Fprost". Będzie to gazetka szkolna, redagowana przez uczniów.

- Chcemy wszystko mówić wprost, niczego nie owijać w bawełnę - twierdzi Kinga Karwel, redaktor naczelna gazetki.

Miłośnicy szybkiej jazdy po przygranicznych trasach i miejscowościach powinni mieć się na baczności. Straż Graniczna z Dubeninek odebrała z rąk dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej laserowy miernik prędkości.

Wczoraj w Żytkiejmach odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorsko-Inscenizacyjny pt. „Idzie zima", organizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany był do dzieci przedszkolnych oraz uczniów z klas I-III szkół podstawowych.

30 września Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Białymstoku skierowało do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec Ryszarda Zielińskiego, wójta gminy Dubeninki. Zdaniem IPN, złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

1 października pod hasłem „Krajobraz kulturowy, którego nie znacie" rusza konkurs na prowadzenie bloga. Jego organizatorem jest Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na nowy rok szkolny Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej przygotował ofertę konkursów dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie odbędą się trzy konkursy wiedzy. W marcu „Łamigłówki przyrodnicze" dla klas I-III szkół podstawowych, w kwietniu „Mały Strażnik Parku" dla klas starszych szkół podstawowych. Od października rusza zaś ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów „Poznajemy parki krajobrazowe Polski".

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie „Grzybobranie". Konkurs polega na dostarczeniu do siedziby Parku w Żytkiejmach najdorodniejszego grzyba z rodzaju borowik, podgrzybek lub koźlarz. W każdej z tych trzech kategorii zostanie wyłoniony laureat bądź laureaci.


Wyszukiwarka

Loading