Do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej wpłynie w najbliższym czasie wniosek od Rady Gminy Dubeninki, by funkcjonariusze tych służb zwracali baczniejszą uwagę na ciężkie samochody rozjeżdżające lokalne drogi.

Jak zauważył na ostatniej sesji rady Edward Sosnowski, kierowcy wożący drewno zazwyczaj ignorują postawione ograniczenia. Na drogach, po których mogą poruszać się pojazdy do dopuszczalnej masie całkowitej do 10 czy 15 ton, jeżdżą nawet 4-5 krotnie cięższe samochody. Przyczyniają się one w ten sposób do bardzo szybkiego niszczenia lokalnych dróg, w tym także mostów, przepustów i wiaduktów. Radny zaproponował złożenie wniosku do KPP w Gołdapi o to, by funkcjonariusze zwracali więcej uwagi na takich kierowców, którzy ignorują zakazy. W trakcie dyskusji wniosek został jednak rozszerzony o kolejnych jego adresatów.

 

 


Wyszukiwarka

Loading