Strażacy-ochotnicy z gminy Dubeninki za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej otrzymują 12 złotych za godzinę. Za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę dostają 7 złotych. Choć stawki te obowiązują już od dwóch lat to dopiero w poniedziałek przyjęta została odpowiednia uchwała Rady Gminy w tej sprawie.

Poprzednia uchwała z 19 listopada 2008 roku miała określone znacznie niższe stawki, odpowiednio 7zł i 5zł. W roku 2010 zostały one zwiększone do 12zł i 7zł zarządzeniem wójta Dubeninek, a nie uchwałą rady, co było błędem.

- Teraz trzeba było to sprostować. Stawki  zostały takie, jakie były określone w zarządzeniu - twierdzi Stanisław Kosiński, sekretarz gminy.

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.

 

 


Wyszukiwarka

Loading