- Apeluję zatem o wstrzymanie się z wydawaniem decyzji w kwestii lokalizacji dotyczącej lokalizacji farm energetyki wiatrowej na terenach Państwa gmin, do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - napisał w liście skierowanym m.in. do Urzędu Gminy Dubeninki marszałek Jacek Protas. Jego zdaniem obecnie ma miejsce gwałtowny i chaotyczny rozwój energetyki wiatrowej, który trzeba poddać kontroli.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pismem marszałka Jacka Protasa.


Wyszukiwarka

Loading