Dwa wnioski dotyczące udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych powiatu gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu gołdapskiego wpłynęły do Zarządu Powiatu. Do rozdysponowania było 10 tysięcy złotych. Złożone wnioski opiewały zaś łącznie na dwa razy wyższą kwotę.

Pierwszy wniosek pochodził z kościoła św. Michała Anioła w Żytkiejmach, pieniądze w kwocie 10 tysięcy złotych miałyby być przeznaczone na remont świątyni. Drugi wniosek dotyczył kościoła św. Piotra i Pawła w Rogalach, tu fundusze miałyby być przeznaczone na remont dachu.

Po rozpatrzeniu wniosków komisja konkursowa zaproponowała zarządowi powiatu, by dofinansować 10 tysiącami złotych kościół w Żytkiejmach.

- Wnioskodawca ten w momencie składania wniosku posiada już wkład własny do sfinansowania inwestycji, który stanowi 91% jej wartości - informuje Wioletta Anuszkiewicz, naczelnik wydziału promocji i rozwoju powiatu w Starostwie Powiatowym. - W przypadku kościoła w Rogalach środki na wkład własny nie są zabezpieczone.

Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu jednogłośnie zgodził się z decyzją komisji konkursowej.

 

 INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading