Wójt gminy Dubeninki zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2012 w gminie Dubeninki.

 

 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu dostępnym tutaj, składając go w sekretariacie Urzędu Gminy Dubeninki.
Termin przyjmowania formularzy upływa 21 marca 2012 roku.

 


Wyszukiwarka

Loading