Dla poprawienia naszego bezpieczeństwa od lat realizowany jest Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Razem Bezpieczniej". Uczestniczą w nim m.in. służby mundurowe. W ubiegłym roku bardzo aktywnie założenia programu realizowała Placówka Straży granicznej w Dubeninkach.

Obszary realizacji programu „Razem Bezpieczniej" na terenie działania PSG określono na podstawie wiedzy funkcjonariuszy o poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców. Działania skierowane były do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz rodzin biednych lub patologicznych.

O bezpieczeństwie Straż Graniczna rozmawiała w czasie spotkań w szkołach, a także podczas codziennych służb. Funkcjonariusze przekonywali mieszkańców, by byli partnerami SG i innych instytucji. Częstsze były rozmowy z mieszkańcami, którzy z racji wykonywanego zawodu lub miejsca zamieszkania przebywali w pobliżu granicy państwowej, zwłaszcza na obszarze Puszczy Rominckiej, m.in. pracownikami Nadleśnictwa Gołdap, Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, pracownikami firm zajmującymi się pozyskiwaniem drewna.

 

 

- Największymi zagrożeniami występujacymi na terenie gminy Dubeninki, które należą do właściwości Straży Granicznej są: nielegalna migracja, przewożenie, sprzedaż oraz przerzuty przez granicę państwa wyrobów tytoniowych i alkoholowych bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy - powiedział w styczniu na komisji bezpieczeństwa Piotr Kuśtowski z PSG Dubeninki. - Częste były przekroczenia granicy państwowej wbrew obowiązujacym przepisom lub wejścia na pas drogi granicznej. Zdarzały się one na skutek m.in. pobłądzenia przez osoby przyjezdne i turystów. W 2011 roku ujawniono kilka wykroczeń związanych z przekroczeniem granicy państwowej. W trzech przypadkach prowadzone są dalsze czynności w celu wykrycia sprawców. W jednym przypadku ujawniono dwóch sprawców - obywateli Litwy, którzy przekroczyli granicę państwową z RP do FR i z powrotem. Na obu nałożono mandaty karne gotówkowe w wysokości 200zł. Zdarzały się również przypadki naruszenia granicy przez zwierzęta hodowlane.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Straż Graniczna w Dubeninkach często współpracowała z innymi służbami i instytucjami, m.in. Policją, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Strażą Leśną czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Były wspólne patrole czy też wizytacje różnych obiektów.

W okresie jesienno-zimowym w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dubeninkach wdrażano program prewencyjno-edukacyjny „Blaskiem chronieni", który miał na celu przygotowanie uczniów do rozważnego udziału w ruchu drogowym. Wszystkich uczestników zajęć wyposażono w elementy odblaskowe. Jak co roku także i w 2011 Placówka Straży Granicznej w Dubeninkach zorganizowała Dni Otwarte przybliżając najmłodszym tematykę funkcjonowania straży. Dzieci i młodzież miały możliwość zapoznania się ze specyfiką i charakterem służby.


Wyszukiwarka

Loading