Radny Jan Bordzio zaproponował na ubiegłotygodniowym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Dubeninki podniesienie diet dla radnych. Swój wniosek uzasadnił tym, że nie zmieniły się one przez ostatnie 12 lat. Zaproponował, by dieta radnego wynosiła 138zł. W dyskusji kwota ta została ustalona przez radnych na 140zł. Radny Edward Sosnowski zaproponował, by taką samą dietę otrzymywali przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji. Argumentował to tym, że osoby takie nie mają za wiele dodatkowej pracy. Warto zauważyć, że Edward Sosnowski jest przewodniczącym komisji rozwoju gospodarczego i budżetu.

 

 

Podwyżkę o 7zł mają też dostać sołtysi - dostawaliby za udział w posiedzeniu rady 100zł. Ta propozycja wzbudziła jednak opory niektórych radnych. Pojawiły się głosy, że są tacy sołtysi, którym nawet dotychczasowa kwota jest za duża. Powód - nic nie robią dla swoich wsi, nie spotykają się z mieszkańcami, nie przekazują informacji z posiedzeń rady dla mieszkańców itd.

Ostateczna decyzja co do podwyżek zapadnie na najbliższej sesji Rady Gminy, która odbędzie się 29 grudnia.


Wyszukiwarka

Loading