14 listopada obchodziliśmy siódmy raz Dzień Czystego Powietrza. Po raz też kolejny Szkoła Podstawowa w Dubeninkach włączyła się do tej akcji. Uczniowie wraz z koordynatorkami Beatą Staśkiewicz i Alicją Lejmel rozwiesili w szkole ulotki i plakaty o niej informujące. Następnie odbyło się spotkanie ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach. Przeprowadzili oni pogadankę na temat szkodliwości spalania śmieci w domowych piecach. Uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno spalać plastiku, starych mebli, ubrań, butów, gumowych zabawek, itp. Kolejnym punktem obchodów Dnia Czystego Powietrza był happening. Wychowawcy wraz z uczniami młodszych klas, przebranymi za krasnoludki, uzbrojeni w plakaty i hasła ekologiczne, wyruszyli na ulice Dubeninek. Napotkanym przechodniom wręczano ulotki.

Palenie śmieci w piecach domowych jest w Polsce zakazane. Grozi za to wysoka grzywna. Jednak egzekwowanie przepisów jest szalenie trudne. Podczas spalania emitujemy do atmosfery: pyły, które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, rakotwórcze dioksyny i furany. W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych wzrasta liczba chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadki chorób nowotworowych. Jest więc to bardzo poważny problem. Okrzyki na happeningu „to nie krasnoludki palą śmieci!" miały na celu zmobilizować i przekonać mieszkańców naszej gminy, że palenie śmieci szkodzi nie tylko zdrowiu, lecz także i naszej przyrodzie.

 

 


Wyszukiwarka

Loading