Radni Rady Gminy Dubeninki przyjęli w ubiegłym tygodniu uchwałę w sprawie wysokości podatku od nieruchomości w roku 2012. Część ze stawek jest na poziomie maksymalnym, przewidzianym przez Ministerstwo Finansów, część niższym.

 

 

Stawki podatku od nieruchomości w przyszłym roku będą nastepujące:

 • od budynków mieszkalnych lub ich części: 70gr zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 21,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,24zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,20zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem garaży: 5,45zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • od garaży: 6,34zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • od budowli: 2% ich wartości
 • od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 84gr od 1m2 powierzchni
  • pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,33zł od 1ha powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 16gr od 1m2 powierzchni

Radni zdecydowali się zwolnić z podatku od nieruchomości piwnice w budynkach mieszkalnych.


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka

Loading