Dziś sprzed siedziby Stowarzyszenia "Głos Puszczy Rominckiej" w Dubeninkach dokładnie o godz. 11.11 wyruszyła grupa ludzi w różnym wieku, której bliskie są hasła związane z patriotyzmem i wolontariatem. Wielu z nich na co dzień działa społecznie na rzecz promocji gminy Dubeninki oraz integracji mieszkańców. Wyruszyliśmy w trzech grupach: piesza po terenie Dubeninek i okolicy, rowerowa z Dubeninek, przez Bludzie i Kiepojcie, by wrócić z powrotem do Dubeninek, trzecia grupa wędrowała po Żytkiejmach. Pogoda dopisała, udało się też zrobić dużo zdjęć ukazujących piękno naszej gminy. Możemy więc uznać naszą sztafetę za udaną. Wzięło w niej udział 21 osób. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym poczęstunkiem w siedzibie stowarzyszenia.

 

 


Wyszukiwarka

Loading