Marszałek Jacek Protas oraz wicemarszałek Jarosław Słoma podpisali dziś w imieniu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej". Park został finalistą konkursu NFOŚiGW przeprowadzonego w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna".

Zgodnie z projektem PKPR uzyska dofinansowanie z trzech źródeł w kwotach:

  • NFOŚiGW - 548000zł
  • WFOŚiGW w Olsztynie - 50000zł
  • środki własne samorządu województwa - 87200zł.

 

 

Planowane działania:

  • Adaptacja poddasza w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach na cele związane z edukacją ekologiczną. W wyniku zagospodarowania dotychczas całkowicie niewykorzystanego poddasza uzyskane zostaną następujące pomieszczenia: sala dydaktyczno-ekspozycyjna o powierzchni 119 metrów kwadratowych, zaplecze socjalne (pokój gościnny, aneks kuchenny, łazienka), pokój administracyjny, składówka, szatnia oraz dwie toalety.
  • Zakup sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych (projektor, laptop, ekran).
  • Odtworzenie ścieżki edukacyjnej „Rechot" - odbudowa kładki drewnianej (195m) wzdłuż brzegu jeziora Ostrówek w Galwieciach.

Na uwagę i uznanie zasługuje skuteczne pozyskiwanie środków na projekty przez kierującego Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej dyrektora Jaromira Krajewskiego.


Wyszukiwarka

Loading