Wójt gminy Dubeninki zaprasza na spotkanie poświęcone konsultacjom rocznego Programu współpracy na 2012 r. gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odbędzie się ono 27 października 2011 r. o godz. 13.00 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach (ul. Mereckiego 6).

 

 Wyszukiwarka

Loading