Silurian Energy Services sp. z o. o. , zależna od Silurian sp. z o. o. należącej do Grupy Petroinvest posiada 4 koncesje na poszukiwanie ropy i gazu w Polsce. Jedna z nich obejmuje obszar o roboczej nazwie „Gołdap" . W jego skład wchodzą m.in. częściowo gminy Banie Mazurskie, Dubeninki i Gołdap. Wczoraj podczas sesji Rady Gminy wójt Ryszard Zieliński przedstawił, jakie ma to konsekwencje dla mieszkańców Dubeninek. Jego słowa można jednak odnieść bezpośrednio do mieszkańców całego obszaru powiatu, który będzie objęty poszukiwaniami. Warto zauwazyć, że dotychczas władze Gołdapi nic publicznie na ten temat nie powiedziały.

Koncesja na poszukiwania ważna jest 3 lata. Zgodnie z jej warunkami, zakres prac poszukiwawczych podzielony został na dwa etapy. Pierwszy, którego okres realizacji określono na 12 miesięcy, obejmuje reprocessing, reinterpretację i analizę danych geologicznych. Drugi, trwający 24 miesiące przeznaczony jest na wykonanie sejsmiki 2D.

Poszukiwania nie będą polegały na wykonywaniu odwiertów. Firma poszukiwawcza będzie powodować małe trzęsienia ziemi, by na podstawie drgań określić, czy w jej strukturze występują jakieś surowce energetyczne. Chodzi przede wszystkim o gaz łupkowy. W gminie Dubeniki poszukiwania będą prowadzone na obszarze 81,82km2, tj. 13,18% powierzchni gminy. Więcej informacji w materiale filmowym.

 

 Wyszukiwarka

Loading