Rada Gminy Dubeninki rozpatrzyła dziś ponownie zgłoszone uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Poprzednia uchwała w tej sprawie, podjęta 31 marca br., została uchylona przez Radę Gminy 28 czerwca.

Dzisiejsze wyniki głosowania były zupełnie inne niż marcowe. Większość radnych tym razem podzieliła zdanie wójta Ryszarda Zielińskiego i odrzuciła wszystkie zgłoszone przez osoby fizyczne i instytucje zastrzeżenia. Za przyjęciem większości uwag był jedynie radny Andrzej Kisielewski. Od głosu w trakcie głosowań wstrzymywali się Antoni Czyżewski i nowa radna Agnieszka Sztejter.

 

 

Dzisiejsze stanowisko radnych może teoretycznie otworzyć drogę inwestorom do budowy w gminie m.in. elektrowni wiatrowych czy biogazowi.


Wyszukiwarka

Loading