Rada Gminy Dubeninki udzieliła we wtorek wójtowi Ryszardowi Zielińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w roku 2010. Decyzja radnych była jednomyślna. Wcześniej wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna rady oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

 

Zarówno dochody jak i wydatki były mniejsze niż zakładano w budżecie. Dochody wyniosły 8.361.292,40zł (planowane 10.554.846,88zł), wydatki zaś 8.282.261,26 (planowane 12.159.685,16zł). Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 1,857mln złotych.


Wyszukiwarka

Loading