Tegoroczna Zbiórka Elektrośmieci i Baterii spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i instytucji. Do wyznaczonych w Dubeninkach i Żytkiejmach punktów przez kilka dni przywożono stare sprzęty: od wielkogabarytowych lodówek po małe elektroniczne zabawki. W wyniku akcji zebrano 280 sztuk sprzętu komputerowego i RTV, 70 sztuk sprzętu AGD oraz wiele innych elektrośmieci i baterii. Trafią one do zakładu przetwarzania, gdzie będą poddane procesom odzysku i recyklingu, a substancje niebezpieczne w nich zawarte zostaną unieszkodliwione. Pozyskane w ten sposób materiały będzie można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń.

Elektrośmieci oraz baterie to odpady niebezpieczne zawierające trujące substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu przenikają do gleby. W konsekwencji mogą spowodować zatrucie ludzi i zwierząt. Dlatego nigdy nie wolno ich wyrzucać do zwykłego kosza. Elektrośmieci można oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu lub zdać w niektórych firmach zbierających odpady. Z kolei baterie można wrzucać do wyznaczonych pojemników. W naszym powiecie znajdują się one między innymi w siedzibie Parku Krajobrazowego w Żytkiejmach, w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, w niektórych szkołach i sklepach.

 

 

Zbiórka elektrośmieci i baterii odbyła się w ramach „Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur". Zorganizował ją po raz drugi Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w tym roku we współpracy z Urzędem Gminy w Dubeninkach. Odbiór elektrośmieci zapewniła gołdapska firma Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości. Brzeziński Józef. Zebrane baterie zostaną przekazane firmie Reba - Organizacja Odzysku S.A. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w akcję i sprawili, że kilkaset elektrośmieci nie trafi już na wysypiska.

Więcej zdjęć ze zbiórki dostępnych jest na stronie internetowej PKPR.


Wyszukiwarka

Loading