Przejrzyj swój strych i piwnicę. Pozbądź się elektrośmieci, zdaj zużyte baterie. W ramach akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur" Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej i Urząd Gminy w Dubeninkach organizują zbiórkę elektrośmieci i baterii.

Punkty zbiórki będą działać:
  • 11, 12 i 13 kwietnia w Dubeninkach przy dawnym punkcie skupu żywca
    18, 19 i 20 kwietnia w Żytkiejmach przy siedzibie Parku Krajobrazowego

Wywóz elektrośmieci odbędzie się trzeciego dnia zbiórki o godz. 15.00. Partnerami akcji są: gołdapska firma USTWiN Józef Brzeziński oraz przedsiębiorstwo Reba Organizacja Odzysku S.A.

Dlaczego elektrośmieci i baterie to odpady niebezpieczne?

Elektrośmieci to wszystkie popsute lub niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, np. zepsute komputery, zabawki elektroniczne, stare pralki, lodówki, żelazka, komórki, a także świetlówki. Klasyfikowane są, podobnie jak baterie jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu przenikają do gleby. W konsekwencji mogą spowodować zatrucie ludzi i zwierząt. Dlatego tak ważne jest oddawanie elektrośmieci i baterii do specjalnych punktów zbierania.

 

 

Co robić z elektrośmieciami i bateriami?

Elektrośmieci i baterii nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 złotych! Baterie można wrzucać do wyznaczonych pojemników. Na terenie gminy Dubeninki pojemnik taki znajduje się na stałe w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Z kolei elektrośmieci można zdawać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu lub oddać je bezpłatnie do punktu zbiórki. Twoje elektrośmieci i baterie trafią do zakładu przetwarzania, gdzie będą poddane procesom odzysku, recyklingu, a substancje niebezpieczne zostaną unieszkodliwione. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać do produkcji nowych urządzeń. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź strony www.elektrosmieci.pl i www.reba.pl.


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka