Rada Gminy Dubeninki nie przyjęła wczoraj uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej Sylwii Werbel. Za głosowało 5 osób, przeciw 8, wstrzymały się dwie. Powodem wniosku jest fakt, że radna pełni jednocześnie funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego w Dubeninkach, w którym Urząd Gminy ma swój rachunek. Zdaniem wnioskodawcy zakazuje tego ustawa o samorządzie gminnym.

- O tym, że mój mandat radnej powinien być wygaszony na podstawie artykułu 190 ustawy dowiedziałam się od pana przewodniczącego 18 czy 19 lutego - mówi Sylwia Werbel. - Przyniósł mi wówczas orzecznictwo w tej sprawie. Sama nie zrezygnowałam z funkcji radnego, bo mieszkańcy na mnie głosowali i nie uważałam, by było to słuszne.

 

 

Jak poinformował sekretarz gminy Dubeninki, teraz przewodniczący Rady Gminy powiadomi o niepodjęciu uchwały wojewodę warmińsko-mazurskiego. Ten wezwie radę ponownie do podjęcia w ciągu miesiąca stosownej uchwały. Jeśli rada tego nie uczyni, wojewoda stwierdzi wygaszenie mandatu rozstrzygnięciem nadzorczym.

Po ewentualnym wygaszeniu mandatu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dubeninki.


Wyszukiwarka

Loading