Rada Gminy Dubeninki nie przyjęła wczoraj uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnej Sylwii Werbel. Za głosowało 5 osób, przeciw 8, wstrzymały się dwie. Powodem wniosku jest fakt, że radna pełni jednocześnie funkcję dyrektora Banku Spółdzielczego w Dubeninkach, w którym Urząd Gminy ma swój rachunek. Zdaniem wnioskodawcy zakazuje tego ustawa o samorządzie gminnym.

- O tym, że mój mandat radnej powinien być wygaszony na podstawie artykułu 190 ustawy dowiedziałam się od pana przewodniczącego 18 czy 19 lutego - mówi Sylwia Werbel. - Przyniósł mi wówczas orzecznictwo w tej sprawie. Sama nie zrezygnowałam z funkcji radnego, bo mieszkańcy na mnie głosowali i nie uważałam, by było to słuszne.

 

 

Jak poinformował sekretarz gminy Dubeninki, teraz przewodniczący Rady Gminy powiadomi o niepodjęciu uchwały wojewodę warmińsko-mazurskiego. Ten wezwie radę ponownie do podjęcia w ciągu miesiąca stosownej uchwały. Jeśli rada tego nie uczyni, wojewoda stwierdzi wygaszenie mandatu rozstrzygnięciem nadzorczym.

Po ewentualnym wygaszeniu mandatu odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Dubeninki.


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka