Radni gminy Dubeninki opiniowali wczoraj uwagi zgłoszone przez mieszkańców gminy i inne osoby zainteresowane do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Łącznie było ich 40. Dotyczyło one przede wszystkim terenów, na których mogłyby w przyszłości powstać elektronie wiatrowe.

Zanim doszło do głosowań, głos zabrała Teresa Fimowicz z pracowni urbanistycznej gminy Suwałki, główny projektant przygotowanego studium. Omówiła, czym kierowano się przy jego tworzeniu. Jak podkreśliła kilkukrotnie, studium nie jest aktem prawa miejscowego, a jedynie określa ramy i granice rozwoju gminy. Tego samego argumentu używał również wójt Dubeninek, negatywnie opiniując większość zgłoszonych uwag. Dodał też, że ewentualna budowa elektrowni wiatrowych to szansa na dodatkowe pieniądze w budżecie gminy, a co za tym idzie i jej rozwój.

 

 

- Z punktu widzenia władz i części lokalnej społeczności, budowa elektrowni wiatrowych to przede wszystkim szansa na rozwój regionu, rozbudowa i poprawa istniejącej infrastruktury, w tym poprawa dróg lokalnych - uważa wójt Ryszard Zieliński. - To też aktywizacja zawodowa ludności, która ma szansę znaleźć zatrudnienie przy realizacji prac budowlanych, a także możliwość uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu podatków. W gminie Dubeninki istnieją bardzo korzystne warunki na realizację farm wiatrowych. Udział w tego typu przedsięwzięciach to szansa na promowanie wizerunku gminy w kraju i za granicą. Dzięki realizacji inwestycji gmina może zyskać miano gminy przyjaznej inwestorom i środowisku. Rozgłos medialny związany wiatrakami wciąż skutecznie przyciąga, nie tylko kolejnych inwestorów, co pozwoli być może gminie na osiąganie dodatkowych dochodów.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił wyniki ankiety, którą przeprowadził przy współpracy sołtysów. Wzięło w niej udział 595 osób. Pytanie brzmiało „Czy jesteś za budową wiatraków w okolicy: Rogajny, Zawiszyn, Czarne, Cisówek, Łoje, Przesławki, Lenkupie, Redyki, Wobały." . Możliwe były dwie odpowiedzi: tak lub nie. Ankieta odbywała się w ten sposób, że dane gospodarstwo miało jeden głos. Jak sie okazuje, „tak" zaznaczyło 55% ankietowanych!

- Zdecydowanie przeciw były miejscowości: Rogajny, Kieksiejmy, Stańczyki, i Czarne - mówi przewodniczący RG Kazimierz Krahel. - Miejscowości, które głosowały za wiatrakami to: Linowo, Błądziszki, Żabojedy, Maciejowięta, Lenkupie, Będziszewo, Białe Jeziorki. Myślę, że te prawie 600 oddanych głosów pozwoli radnym na zajęcie stanowiska w sprawie tych wniosków, które będą przedstawiane.

Radni w większości nie podzielili jednak stanowiska mieszkańców wyrażonego w ankiecie i stanowiska wójta dotyczącego zgłoszonych uwag. Mimo negatywnych opinii Ryszarda Zielinskiego, radni (zazwyczaj: 4 za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące się) akceptowali zgłoszone uwagi. Efektem głosowań jest brak zgody na wyznaczenie terenów, na których mogłyby stanąć elektrownie wiatrowe.

- Z związku z tym, że wiatraków na terenie naszej gminy nie będzie, mamy bardzo sprzyjający klimat ku temu, by powstał tu park narodowy - podsumował głosowanie Ryszard Zieliński. - Czując co się dziś wydarzy, mam nawet przygotowany taki artykuł pt. „Grzeszne poczęcie Wigierskiego Parku Narodowego". Kto chce, może poczytać, co w parku wigierskim się wydarzyło. Nie będę komentował tego, co może się wydarzyć u nas.

Projektanci ponownie pochylą się nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki, uwzględniając tym razem pozytywnie zaopiniowane przez radnych uwagi. Efekt ich pracy za kilka miesięcy zostanie ponownie poddany konsultacjom społecznym.


INFORMACJA

Siedziba redakcji GOLDAP.INFO jest nieczynna do odwołania.
Nie ma możliwości osobistego zlecenia publikacji ogłoszenia lub reklamy. Ogłoszenia drobne prosimy zlecać przez internet lub SMS. W przypadku ogłoszeń na stronie głównej i innych reklam, prosimy o kontakt przez email (redakcja@goldap.info) lub telefoniczny / Viber / WhatsApp (+48 504-475-522).

 

Wyszukiwarka