W siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej została otwarta wystawa fotograficzna „Mała Księga Puszczy" autorstwa Alojzego Patejko. Cykl 28 fotografii przedstawia wybrane gatunki ptaków i ssaków Puszczy Rominckiej. Wśród nich znajdują się zwierzęta trudne do uchwycenia w kadrze obiektywu. Możemy obejrzeć zimorodka na swojej czatowni, pojawiające się od niedawna na naszym terenie czaple białe, a także bielika, bobra, czy wilka. Tytuł wystawy jest preludium do kolejnej, bowiem - jak zapewnia jej autor - następna ma obejmować większą liczbę gatunków i z tego względu nosić tytuł „Wielka Księga Puszczy".

Otwarcie wystawy połączone było z opowieścią o zwierzętach, wygłoszoną przez leśnika Henryka Bazylewicza. Przedstawione ciekawostki z ich życia oraz odtworzone nagrania głosów ożywiły fotografie sprawiając, że otwarcie wystawy stało się ciekawą lekcją przyrody. To trzecie tego typu wydarzenie kulturalno-edukacyjne w siedzibie Parku. W 2008 roku wystawa połączona z dydaktyczną prelekcją dotyczyła krajobrazu kulturowego, a w ubiegłym roku różnorodności porostów.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zapraszamy.


fot. Piotr Hryniewiecki