7 czerwca w Szkole Podstawowej w Dubeninkach odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły na wypadek pożaru.

We współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach zainicjowano pożar - spowodowano zadymienie w jednej z sal lekcyjnych. Z budynku sprawnie ewakuowano 120 uczniów i 17 dorosłych. Celem akcji było utrwalanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz przypomnienie zasad bezpiecznej ewakuacji: szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.

Po zakończonej akcji strażacy przekazali dzieciom ważne informacje na temat właściwego zachowania na wypadek pożaru oraz przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pod fachowym okiem nasi uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności prawidłowego wykonania resuscytacji.

Warto też wspomnieć, że kilkoro naszych uczniów należy do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dubeninkach, a część z nich wyjedzie w czasie wakacje na obóz dla MDP.

Na zakończenie wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć wozy strażackie i sprzęt gaśniczy, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Dziękujemy strażakom za współpracę przy organizacji próbnej ewakuacji oraz przekazanie szkolnej społeczności ważnych informacji na temat właściwego zachowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

✍️ SP w Dubeninkach

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.