Od maja nowym dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubeninkach będzie Aneta Wilicka. Zastąpi na tym stanowisku Magdalenę Chmiel.

W połowie marca ogłoszony został konkurs na to stanowisko. Jedyną ofertę złożyła Aneta Wilicka z Cisówka. Spełniała ona wymagania formalne, kandydatka pozytywnie przeszła też rozmowę kwalifikacyjną.

 mówi p.o. wójta gminy Dubeninki Barbara Woźniak

 

W informacji o wynikach naboru przeczytać można: „Pani Aneta Wilicka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane wykształcenie. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła merytoryczne przygotowanie do pracy w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykazała się znajomością przepisów z zakresu zadań pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, samorządzie gminnym i kodeksu postępowania administracyjnego. W wyniku analizy dokumentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pani Anety Wilickiej pozwolą na prawidłowe wykonywanie przez nią obowiązków.”.

Aneta Wilicka zastąpi na tym stanowisku Magdalenę Chmiel, która w ubiegłym roku po nieudanych próbach znalezienia nowego dyrektora, na prośbę p.o wójta Barbary Woźniak zgodziła się tymczasowo przyjąć tę funkcję.

Umowa z nową dyrektor zawarta jest na czas nieokreślony.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.