W Urzędzie Gminy Dubeninki przy ul. Dębowej 27 działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Dubeninki aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu. Utworzenie Punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, a Gminą Dubeninki.

„Czyste powietrze” to program dotacyjny, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców gminy w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania. Dzięki programowi, pry spełnieniu postawionych przez Program warunków, możliwa jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych, wymiana okien i drzwi oraz wymiana starych pieców na efektywne źródła ciepła. Wszystko po to, żeby ograniczyć straty ciepła a tym samym koszty dogrzewania domów.

W punkcie obsługiwanym przez pracowników Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy, można uzyskać informacje o zasadach programu, skonsultować wniosek o dofinansowanie lub płatność. Pracownicy wspierają też w przygotowaniu wniosku oraz pozostałych dokumentów, pomagają złożyć wniosek o dofinansowanie, który jest przekazywany do WFOŚiGW w Olsztynie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt konsultacyjno-informacyjny przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w pokoju nr 13 w godzinach od 8:00 - 15:00, ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki.