W grudniu ubiegłego roku wojewoda zarządził wybory uzupełniające do rady gminy Dubeninki. Miały one odbyć się 12 marca. Do obsadzenia było bowiem jedno miejsce po zmarłym wiosną ubiegłego roku Piotrze Borkowskim (okręg wyborczy nr 1). Pierwsze zarządzone na 4 września 2023 wybory uzupełniające nie odbyły się, bowiem żaden z mieszkańców gminy Dubeninki nie był zainteresowany ubieganiem się o mandat radnego.

Podobna sytuacja zdarzyła się również za drugim razem. Również nikt z mieszkańców nie był zainteresowany kandydowaniem.

Zgodnie z art. 386 § 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli w wyniku wyborów uzupełniających powtórzonych zgodnie z art. 386 § 2 mandat pozostaje nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji rady.

Warto również zauważyć, że gdyby zgłosił się jeden kandydat, mandat uzyskałby bez głosowania. Mówi o tym art. 380 Kodeksu wyborczego: „Jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do rady zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych terytorialna komisja wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.”.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.