Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej zaprasza uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z terenu powiatu gołdapskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Puszcza na 5 zmysłów”. Ma on na celu zwrócić uwagę na piękno i znaczenie otaczającego nas krajobrazu oraz potrzebę dbałości o przestrzeń, w której żyjemy.

Uczestnik musi wykonać pracę plastyczną przedstawiającą autora pracy odkrywającego piękno krajobrazu i przyrody Puszczy Rominckiej różnymi zmysłami np. poprzez słuchanie śpiewu ptaków, wąchanie kwitnących roślin, stąpanie po mchu, obserwowanie zwierząt itp. Pracę należy wykonać na formacie A3, indywidualnie i samodzielnie, dowolną techniką (oprócz form przestrzennych). Następnie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy ją do 21 października dostarczyć do siedziby PKPR Żytkiejmach. Dla autorów najwyżej ocenionych czekają nagrody.

Konkurs organizowany jest z okazji „Dnia krajobrazu”, który przypada 20 października. W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Krajobraz: doświadczam w pełni”.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!