W ostatnim dniu sierpnia na polanie przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach podsumowany został projekt pt. "Zamień używek branie na muzykowanie". W okresie od 1marca do 31 sierpnia realizowała go grupa nieformalna "Bobolanie", działająca przy miejscowej parafii rzymskokatolickiej, wspierana przez Stowarzyszenie "Głos Puszczy Rominckiej". Skierowany on był do dzieci i młodzieży z gminy Dubeninki. W tym czasie m.in. zorganizowana została pogadanka z policją na temat szkodliwego wpływu na zdrowie alkoholu, narkotyków i innych uzależnień, były zajęcia muzyczne i spotkanie ze strażakami, wykonane zostały też plakaty związane z uzależnieniami.

Podczas podsumowującego spotkania wręczone zostały podziękowania za pomoc w realizacji projektu, zaprezentowane zostały plakaty profilaktyczne, uczestnicy projektu zaśpiewali piosenkę "Obiecuję, że już nie wezmę", przygotowaną podczas zajęć muzycznych. Były też zabawy dla dzieci i młodzieży, a także wspólne ognisko integracyjne.

Realizacja projektu została dofinansowana ze środków gminy Dubeninki przeznaczonych na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dubeninki na 2022 rok.
 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!