Wójt Ryszard Zieliński oraz skarbnik gminy Hanna Biedrzycka podpisali w Olsztynie umowy, na podstawie których gmina Dubeninki otrzyma w sumie 23 tysiące zł. To pieniądze, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla jednostek OSP w Dubeninkach i Żytkiejmach.

10.000zł zostanie przeznaczone na zakup kamery termowizyjnej z osprzętem do wykorzystania przez OSP w Dubeninkach. Kamera taka jest urządzeniem, które znacznie usprawni prowadzenie akcji ratowniczych, w szczególności w przypadku występowania pożarów w mocno zadymionych obiektach bądź w akcjach poszukiwawczych w terenie. Zakup tego urządzenia znacznie poprawi efektywność prowadzonych działań, ale przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo strażaków ochotników.

13.000zł będzie przeznaczone na zakup motopompy pływającej i wentylatora oddymiającego na potrzeby prowadzenia akcji ratunkowych przez OSP w Żytkiejmach. W ramach dotacji zostanie również zakupiony agregat powietrzny pozwalający na szybszy wyjazd samochodów pożarniczych z zawieszeniem pneumatycznym, co skróci czas dotarcia ratowników na miejsce zagrożenia.

UG w Dubeninkach

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!