Są wyniki drugiego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina Dubeninki otrzymała dofinansowanie w wysokości  7.779.000 złotych. Przyznano dofinansowanie na oba złożone przez samorząd w tej edycji wnioski:

  • „Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach bezpieczny i ekonomiczny budynek oświatowy” w kwocie 1.699.000zł, co ma stanowić 85% wartości inwestycji
  • „Godny dojazd podstawą komunikacji - Wobały - Przesławki - DW651” w systemie zaprojektuj i wybuduj w kwocie 6.080.000zł, co stanowić ma 95% wartości przedsięwzięcia.

Obie inwestycje są długo wyczekiwane i niezwykle potrzebne mieszkańcom naszej gminy.

Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie trzeciego naboru, w którym złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zakupu nowego autokaru dowożącego dzieci do szkoły w Dubeninkach.

Ewa Bogdanowicz-Kordjak
sekretarz gminy Dubeninki

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!