22 kwietnia roku na terenie Puszczy Rominckiej odbył się wojewódzki finał XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Przebiegał pod hasłem „O wodzie w przyrodzie”. Jego organizatorem był Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Do konkursu przystąpiło 6 trzyosobowych drużyn reprezentujących poszczególne parki krajobrazowe Warmii i Mazur. Było to 18 najlepszych uczniów wybranych spośród prawie 300, którzy przystąpili do tegorocznej edycji. Celem finału wojewódzkiego było wyłonienie drużyny, która zostanie zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego jako reprezentant naszego województwa.
Po raz pierwszy w historii konkursu finał wojewódzki został przeprowadzony w formie gry terenowej. Uczestnicy pokonywali wyznaczoną przez las trasę, na której rozwiązywali zadania indywidualne i zespołowe znajdujące się w punktach kontrolnych. Gra terenowa prowadziła przez cenne przyrodniczo miejsca w Puszczy Rominckiej. Na jej trasie uczestnicy mogli zobaczyć m.in. łęgi, olsy, naturalnie zachowane doliny rzeczne oraz torfowisko źródliskowe.

Impreza miała charakter dwudniowy. W przededniu rozgrywek terenowych uczestnicy wzięli udział w wycieczce edukacyjno-krajoznawczej po Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej oraz strefie uzdrowiskowej w Gołdapi.

Zwycięzcą konkursu została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rożentalu z terenu Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Drużyna reprezentująca Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach zajęła czwarte miejsce. (an)

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!