Gmina Dubeninki rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania pn. „Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gm. Dubeninki. Budowa i przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą”. Wygrała go firma „Activa” Longin Witkowski z Łodzi. Wybrana oferta opiewa na kwotę 1.718.310zł. To więcej niż samorząd planował pierwotnie przeznaczyć na tę inwestycję. Radni gminni zdecydowali jednak, że brakująca kwota zostanie przez gminę dołożona. Inwestycja powinna być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Gmina Dubeninki ma przyznaną dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład na tę inwestycję w wysokości 1.142.000zł.

Wybrana oferta nie była najtańsza, najniższa opiewała na kwotę 1.566.958,46zł. Przy wyborze był brany jednak okres udzielanej przez wykonawcę gwarancji. Przy najtańszej ofercie była trzyletnia, wybrany wykonawca zaproponował 5-letnią.

Nadzór inwestorki na tą inwestycją sprawować będzie firma „Centrum Projektu” Tomasz Świtaj, która za swoją usługę otrzyma 24.600zł.