Podobny dylemat, jaki ostatnio miały władze powiatu gołdapskiego, mają teraz samorządowcy w Dubeninkach. Przetarg wykazał, że zaplanowane środki na inwestycję przy szkole są niewystarczające.

Przetarg na realizację zadania pn. „Pierwszy w gminie zespół obiektów sportowych dla mieszkańców gm. Dubeninki. Budowa i przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych wraz z remontem istniejących ciągów komunikacyjnych, przebudową zjazdu oraz instalacją odwadniającą” gmina podzieliła na dwie części.

Na część pierwszą tj. roboty budowlane gmina przeznaczyła 1.272.091,02zł, na część drugą tj. nadzór inwestorski na tą inwestycją 25.000zł.

W przypadku części drugiej złożona została jedna oferta gołdapskiego przedsiębiorcy na kwotę 24.600zł. W przypadku pierwszej wpłynęły trzy oferty i wszystkie przekraczają założony limit. Samorząd ma zatem trzy wyjścia: dołożyć brakującą kwotę z budżetu gminy, ogłosić drugi przetarg lub odstąpić od wykonania inwestycji.

W ubiegłym tygodniu radni gminy Dubeninki spotkali się i ustalili, że dołożą brakującą kwotę. Istnieje bowiem obawa, że kolejny przetarg mógłby przynieść znacznie wyższe oferty. Podobnie postąpił samorząd powiatowy, gdy w przetargu na przebudowę ulic 1 Maja, Lipowej i Jeziorowej oferty były wyższe niż zakładano. Formalna decyzja zapadnie na sesji rady gminy.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!