Możemy już podać, za oficjalnym komunikatem Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, że Szkoła Podstawowa w Dubeninkach otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe”.

Jeszcze w tym roku uczniowie naszej szkoły będą mieli szansę udziału w dwutygodniowym bezpłatnym wyjeździe edukacyjnym do Grecji. Będzie to świetna okazja do praktycznych ćwiczeń języka angielskiego. To także przyczynek do poznania i zrozumienia różnic kulturowych. Nie bez znaczenia będzie doskonalenie umiejętności informatycznych, zdolności przekształcania idei w czyny, rozwijania kreatywności, innowacyjności, podejmowanie ryzyka, umiejętności współpracy w zespole. Wszystko, by cele wyznaczać i je realizować.

W wyjeździe w pierwszej kolejności uczestniczyć będą uczniowie klas 6-8. Przy kwalifikacji uczniów brane będą pod uwagę wyniki nauczania z języka angielskiego i osiągnięcia w innych dziedzinach życia szkoły.

Urząd Gminy w Dubeninkach

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

Podobał Ci się artykuł? Doceniasz działalność goldap.info?
Jeśli uważasz, że to co robimy jest wartościowe, postaw nam wirtualną kawę.